-10%

Съвременно право 6/2014

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Андрей Александров - Практически проблеми, свързани с отлагане на ползването и погасяване по давност на платения годишен отпуск, както и отлагане на ползването на някои други видове отпуски (Статия 1)

Здравка Кръстева - Изискването за независимост на разследващите органи по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Статия 2)

ДИСКУСИИ

Васил Петров - Силата на пресъдено нещо на отказа от иск по отношение на приобретателя на спорното право в хода на процеса (Статия 3)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Валерий Сафонов - Органи за социално партньорство в Руската федерация (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Доротея Кехайова - Отнемане в полза на държавата на облаги от престъпна дейност в практиката на Европейския съд по правата на човека (Статия 5)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Вихър Кискинов - Развитие на юридическото образование в информационното общество (Статия 6)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“