-10%

Съвременно право 5/2014

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

Александър Стойнов - За развитието на българското наказателно право (Статия 1)

СТАТИИ

Ивайло Стайков - За мястото на пенсионното правоотношение в системата на осигурителните правоотношения в държавното обществено осигуряване (Статия 2)

ДИСКУСИИ

Иван Георгиев - Прилагане на мярка за закрила на дете по време на изтърпяване на възпитателна мярка за извършена противообществена проява (Статия 3)

Николай Колев - Кога възниква представителната власт на прокуриста? (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Валентин Каменов - От античния бюлетин до автентичен електронен „Официален вестник на Европейския съюз“ (Статия 5)

Ралица Димитрова - „За“ и „против“ наказателната отговорност за антитръстови нарушения (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ 

Симеон Тасев - Нов значителен и оригинален принос в правната наука (Статия 7)