-10%

Съвременно право 4/2014

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Калина Георгиева - Информация от обществения сектор – понятие, принципи, нормативна уредба (Статия 1)

Веселина Манева - Правата на интелектуална собственост и правата на човека (Статия 2)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Ева Касева - Преглед на практиката на българските съдилища в материята на издръжката с международен елемент (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Димитър Стоянов - Правна защита на добросъвестния приобретател на движими вещи a non domino – необходимост от хармонизация за уредбата в Европейския съюз (Статия 4)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Цвета Попова - Възроди се Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване (Статия 5)