Васил Мръчков - Българската социална държава

СТАТИИ

Пламен Панайотов - Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за противодействие срещу фалшифицирането на платежни средства

Андрей Александров - Административноправна отговорност на работодателя за незаконосъобразно обработване на лични данни – необходими ли са промени в действащия режим?

МЛАДИ АВТОРИ

Анна Чолакова - Дееспособност за извършване на припознаване

Васил Димитров - Признаване и изпълнение на решенията на Спортния арбитражен съд на територията на Република България

БЕЛЕЖИТИ ГОДИШНИНИ

Костадин Паев - Проф. Венелин Ганев и дейността на Българската лига за защита на правата на човека и гражданина

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Сашо Пенов - Откриване на изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет

Маргарита Чинова - Нов европейски енциклопедичен труд по възстановително правосъдие

IN MEMORIAM 

НОВОИЗЛЯЗЛА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА