-10%

Съвременно право 1/2015

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

Васил Мръчков - Българската социална държава (Статия 1)

СТАТИИ

Пламен Панайотов - Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за противодействие срещу фалшифицирането на платежни средства (Статия 2)

Андрей Александров - Административноправна отговорност на работодателя за незаконосъобразно обработване на лични данни – необходими ли са промени в действащия режим? (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Анна Чолакова - Дееспособност за извършване на припознаване (Статия 4)

Васил Димитров - Признаване и изпълнение на решенията на Спортния арбитражен съд на територията на Република България (Статия 5)

БЕЛЕЖИТИ ГОДИШНИНИ 

Костадин Паев - Проф. Венелин Ганев и дейността на Българската лига за защита на правата на човека и гражданина (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Сашо Пенов - Откриване на изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет (Статия 7)

Маргарита Чинова - Нов европейски енциклопедичен труд по възстановително правосъдие (Статия 8)

IN MEMORIAM 

НОВОИЗЛЯЗЛА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА