Съвременно право 2/2015

ISBN: 0861-18-15

 

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Функции на виртуалната правна реалност

Борис Велчев - Принудата като изключващо вината обстоятелство

Ива Пушкарова - Данъчните престъпления по чл. 255–255а и чл. 256 от Наказателния кодекс – някои проблеми на съдебната практика

ДИСКУСИИ

Иван Дойнов - Съдебната практика като особен източник на гражданското право след промените в касационното производство с действащия Граждански процесуален кодекс

МЛАДИ АВТОРИ

Александра Айтова - Основни права и свободи на чужденците в България (1878–1912 г.)

БЕЛЕЖИТИ ГОДИШНИНИ

Дончо Хрусанов – 125 години от рождението на академик Петко Стайнов. Петко Стайнов за административното правосъдие