-10%

Съвременно право 2/2015

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Функции на виртуалната правна реалност (Статия 1)

Борис Велчев - Принудата като изключващо вината обстоятелство (Статия 2)

Ива Пушкарова - Данъчните престъпления по чл. 255–255а и чл. 256 от Наказателния кодекс – някои проблеми на съдебната практика (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Иван Дойнов - Съдебната практика като особен източник на гражданското право след промените в касационното производство с действащия Граждански процесуален кодекс (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Александра Айтова - Основни права и свободи на чужденците в България (1878–1912 г.) (Статия 5)

БЕЛЕЖИТИ ГОДИШНИНИ

Дончо Хрусанов – 125 години от рождението на академик Петко Стайнов. Петко Стайнов за административното правосъдие (Статия 6)