-10%

Съвременно право 3/2015

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Румен Марков - Личната свобода като обект на принудата по чл. 143 от Наказателния кодекс (Статия 1)

Делян Недев - Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства  (Статия 2)

Андрей Александров - Тема с продължение: нови правила за ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск  (Статия 3)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Михал Стоянов - Правен режим на гражданската регистрация за гражданите на ЕС – теоретични и практически аспекти  (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Симеон Гройсман - Философският позитивизъм и възникването на правния позитивизъм: анализ чрез историята на идеите  (Статия 5)