Съвременно право 3/2015

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Румен Марков - Личната свобода като обект на принудата по чл. 143 от Наказателния кодекс

Делян Недев - Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства

Андрей Александров - Тема с продължение: нови правила за ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Михал Стоянов - Правен режим на гражданската регистрация за гражданите на ЕС – теоретични и практически аспекти

МЛАДИ АВТОРИ

Симеон Гройсман - Философският позитивизъм и възникването на правния позитивизъм: анализ чрез историята на идеите