-20%

Съвременно право 4/2015

5,33 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Пламен Панайотов - Актуализираната наказателноправна уредба на Европейския съюз за противодействие на компютърната престъпност (Статия 1)

ДИСКУСИИ

Калин Добрев - Някои практически аспекти при заличаването на възбрани  (Статия 2)

ПРОБЛЕМИ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА 

Ива Пушкарова-Гочева – Съдебна практика по прилагане на по-неблагоприятния закон при налагане на доживотен затвор. Съотношение на доживотния затвор с доживотния затвор без замяна  (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Калина Георгиева - Понятията „обществена информация“ и „информация от обществения сектор“  (Статия 4)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Гройсман - „Теория на правото“ на проф. д-р Т. Колев: покана за научна дискусия и ценен помощник за бъдещите юристи  (Статия 5)

IN MEMORIAM

Сашо Пенов - Проф. Г. Петканов  (Статия 6)

НОВОИЗЛЯЗЛА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА