-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Георги Петканов – Отсрочване и разсрочване на данъчните задължения (Статия 1)

Емил Мингов – Понятията неработоспособност и нетрудоспособност в българското осигурително законодателство (Статия 2)

Георги Денков – Легитимност, легалност и правовост на закона (Статия 3)

Енчо Костов – Правоотношенията „кмет – полицейски орган“ при осигуряване на обществения ред (Статия 4)

ДИСКУСИИ

Стефан Стойчев – Още за началото на мандата на Народното събрание (Статия 5)

Явор Зартов – Гранични проблеми на противоконституционността на закона в практиката на Конституционния съд и съдилищата (Статия 6)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Огнян Герджиков – Цивилистични патологии в данъчните закони (Статия 7)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ГОСТ

Борче Давитковски, Ана Павловска-Данева – Нуждата от административни договори в македонското административно право и практика (Статия 8)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Славова – Правната клиника на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ – година втора (Статия 9)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Нено Неновски – Правни изследвания в памет на един голям юрист: професор Иван Апостолов (Статия 10)

НОВОИЗЛЯЗЛА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА