-10%

Съвременно право 5/2001

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Васил Мръчков – Развитие на колективното трудово право (Статия 1)

Евгени Танчев – Типология и класификация на конституциите (Статия 2)

Константин Танев – Залозите и ипотеките – пример за приемствеността в правното мислене (Статия 3)

Венцислав Великов – Митническата измама по чл. 234 от Закона за митниците (Статия 4)

Георги Пенчев – Екологичната политика на Република България: някои проблеми и перспективи (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Георги Бойчев – Предметът на философията и на социологията на конституционното право и необходимостта от нови конституционни принципи (Статия 6)

Тенчо Колев – Относно Решение № 13 от 29 май 2001 г. на Конституционния съд (Статия 7)

Евдокия Кемалова, Кръстю Кръстев, Николай Дърмонски – Проблеми относно прекратяването на наказателното производство (Статия 8)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Славова – Обнова на юридическото образование (Статия 9)