-10%

Съвременно право 4/2001

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Борис Спасов – Един неуспял опит за ревизия на Конституцията (Статия 1)

Емил Мингов – За състоянието на правната уредба на администрацията и на държавния служител (Статия 2)

Огнян Варадинов, Теодора Механджийска – Правна уредба на рекламата (Статия 3)

Златка Сукарева – Форма и разновидности на общите условия на договорите (Статия 4)

Георги Митов – Процесуални проблеми в производството по дела за престъпления по член 227б НК (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Златимир Орсов – Придобивни основания по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Яна Костадинова – Правото на информация според измененията в Кодекса на труда в светлината на социалното право на Европейския съюз (Статия 7)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Стефка Наумова – Оригинален принос в теорията на правото (Статия 8)

IN MEMORIAM

Цанка Цанкова – В памет на проф. Лиляна Ненова (Статия 9)