СТАТИИ

Павел Сарафов – Понятието „собственост“ според Конституцията

Мариана Костова, Кръстьо Кръстев – Относно недействителността на решенията на органите на търговските дружества

Kонстантин Танев – Папирус P. Vindob. G. 19792 = SB VI, 9571– пример за морски заем от елинистически вид

ДИСКУСИИ

Анжело Георгиев – Относно правната природа на решението по чл. 22 от Закона за обществените поръчки и реда за неговото обжалване

МЛАДИ АВТОРИ

Радослав Радушев – Проблеми в практиката, свързани с обезщетението за неизползван годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Станимир Паунов – Частното висше училище като юридическо лице

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Валентин Георгиев – Фундаментално научно изследване

Ирина Мулешкова – Рецензия на „Трудове по международно право. Том пети“

Васил Киров – „Местното самоуправление“

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2001 ГОДИНА