-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Павел Сарафов – Понятието „собственост“ според Конституцията (Статия 1)

Мариана Костова, Кръстьо Кръстев – Относно недействителността на решенията на органите на търговските дружества (Статия 2)

Kонстантин Танев – Папирус P. Vindob. G. 19792 = SB VI, 9571– пример за морски заем от елинистически вид (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Анжело Георгиев – Относно правната природа на решението по чл. 22 от Закона за обществените поръчки и реда за неговото обжалване (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Радослав Радушев – Проблеми в практиката, свързани с обезщетението за неизползван годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (Статия 5)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Станимир Паунов – Частното висше училище като юридическо лице (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Валентин Георгиев – Фундаментално научно изследване (Статия 7)

Ирина Мулешкова – Рецензия на „Трудове по международно право. Том пети“ (Статия 8)

Васил Киров – „Местното самоуправление“ (Статия 9)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2001 ГОДИНА