-10%

Съвременно право 2/2008

Е-Списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Красимира Средкова - Многостранни форми на социален диалог в България (Статия 1)

Стоян Ставру - Отрицателният установителен иск за защита на правото на собственост (Статия 2)

Мартин Белов - Унитарната форма на държавно устройство (Статия 3)

Весела Станчева-Минчева - Приложимо право към наследяването според Кодекса на международното частно право (Статия 4)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Андрей Александров - Уведомителна процедура по чл. 62, ал. 4 КТ при промяна на работодателя (Статия 5)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Вихър Кискинов - Преподаването и изучаването на информационно право (Статия 6)

IN MEMORIAM

Симеон Тасев, Васил Радоилски - В памет на Христо Тасев (Статия 7)