СТАТИИ

Красимира Средкова - Многостранни форми на социален диалог в България

Стоян Ставру - Отрицателният установителен иск за защита на правото на собственост

Мартин Белов - Унитарната форма на държавно устройство

Весела Станчева-Минчева - Приложимо право към наследяването според Кодекса на международното частно право

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Андрей Александров - Уведомителна процедура по чл. 62, ал. 4 КТ при промяна на работодателя

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Вихър Кискинов - Преподаването и изучаването на информационно право

IN MEMORIAM

Симеон Тасев, Васил Радоилски - В памет на Христо Тасев