-10%

Съвременно право 4/2008

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Георги Митов - Някои проблеми при възобновяването на наказателни дела по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред (Статия 1)

Ваня Вълкадинова – Нормативните актове на общинските съвети (Статия 2)

Атлиана Недкова – Задължението на осигурителя по осигурителното правоотношение по набиране на средствата за задължителното здравно осигуряване за предоставяне на информация (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Николай Николов – Обща характеристика на комисиите, създадени със закон (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Бранимира Игнатова – Организация на очната ставка при разследването на престъпления, извършени от чужденци (Статия 5)