Съвременно право 4/2008

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Георги Митов - Някои проблеми при възобновяването на наказателни дела по присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред

Ваня Вълкадинова – Нормативните актове на общинските съвети

Атлиана Недкова – Задължението на осигурителя по осигурителното правоотношение по набиране на средствата за задължителното здравно осигуряване за предоставяне на информация

ДИСКУСИИ

Николай Николов – Обща характеристика на комисиите, създадени със закон

МЛАДИ АВТОРИ

Бранимира Игнатова – Организация на очната ставка при разследването на престъпления, извършени от чужденци