-10%

Съвременно право 3/2008

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Екатерина Матеева – Правни форми за осъществяване на публично-частно партньорство (Статия 1)

Николай Проданов – Изменения в Конституцията на Народна република България от 1947 г. (Статия 2)

Костадин Паев – Още за предмета на историята на българската държава и право (Статия 3)

Андрей Александров – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите при промяна на работодателя (Статия 4)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Корнезов – Делото Апис Христович срещу Лакорда – първото преюдициално заключение на Съда на ЕО по запитване на български съд (Статия 5)