Съвременно право 3/2008

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Екатерина Матеева – Правни форми за осъществяване на публично-частно партньорство

Николай Проданов – Изменения в Конституцията на Народна република България от 1947 г.

Костадин Паев – Още за предмета на историята на българската държава и право

Андрей Александров – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите при промяна на работодателя

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Корнезов – Делото Апис Христович срещу Лакорда – първото преюдициално заключение на Съда на ЕО по запитване на български съд