Съвременно право 6/2008

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Стоян Ставру – Разпределение на ползването на съсобствена вещ

Станислав Йордански – Завещателната дееспособност в международното частно право

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Юлия Василева – Проблеми и перспективи на кодификацията на руското законодателство за социалното осигуряване

LEGE ARTIS

Валентин Брайков – Якоб Грим за поезията в правото

Съдържание на списание „Съвременно право“ за 2008 г.