-10%

Съвременно право 6/2008

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Стоян Ставру – Разпределение на ползването на съсобствена вещ (Статия 1)

Станислав Йордански – Завещателната дееспособност в международното частно право (Статия 2)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Юлия Василева – Проблеми и перспективи на кодификацията на руското законодателство за социалното осигуряване (Статия 3)

LEGE ARTIS

Валентин Брайков – Якоб Грим за поезията в правото (Статия 4)

Съдържание на списание „Съвременно право“ за 2008 г.