-10%

Съвременно право 1/2008

Е-СПИСАНИЕ

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Александър Иванов – По въпроса за правната същност на договора за факторинг (Статия 1)

Мартин Белов – Конституционният модус на федерализма (Статия 2)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Иван Георгиев – Регулиране на обществените и частните интереси при изпълнение на държавната служба според законодателството на Република Латвия (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Атлиана Недкова – Осигурителят по задължителното здравно осигуряване (Статия 4)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Емил Марков – Седемдесет години от рождението на проф. д-р Мария Павлова (Статия 5)

Жасмин Попова – Полезна и навременна книга (Статия 6)