Съвременно право 1/2008

Е-СПИСАНИЕ
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Александър Иванов – По въпроса за правната същност на договора за факторинг

Мартин Белов – Конституционният модус на федерализма

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Иван Георгиев – Регулиране на обществените и частните интереси при изпълнение на държавната служба според законодателството на Република Латвия

МЛАДИ АВТОРИ

Атлиана Недкова – Осигурителят по задължителното здравно осигуряване

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Емил Марков – Седемдесет години от рождението на проф. д-р Мария Павлова

Жасмин Попова – Полезна и навременна книга