-10%

Съвременно право 5/2008

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Ива Пушкарова - Специалните цели на престъплението „трафик на хора“ (Статия 1)

Костадин Шкретов - Правна същност на лицензията за банкова дейност (Статия 2)

ДИСКУСИИ

Поля Голева - За заместващата облага (застрахователна сума или застрахователно обезщетение) при залога и ипотеката (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Екатерина Рангелова - Европейският социален фонд в България (Статия 4)

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Христос Казандзис - Косвен контрол върху нормативните актове в Република Гърция (Статия 5)

ПРАВО И ЕЗИК

Юрген Базедоу - Към функционалистичната теория на бележката под линия (Статия 6)

IN MEMORIAM

Владимир Петров - Забележителна личност, юрист и учен (90 години от рождението и 17 години от смъртта на проф. д-р Борис Яновски) (Статия 7)