СТАТИИ

Владимир Петров - Собственост върху откраднати и загубени автомобили

Михаил Коджбашеав - Субекти на правото на патент за изобретение

Костадин Кочев - Бележки по измененията и допълненията на НПК от м. май 1993 г.

Ружа Иванова - Компетентност на Съда на Европейските общности

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Витали Таджер - „Държавна служба“ ли е участието в органи на държавни и общински предприятия, фирми и търговски дружества с държавно и общинско имущество?

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

Соломон Розанис - Закон за наследството

Николай Младенов - Някои проблеми на автотранспортните престъпления от Наказателния кодекс

МЛАДИ АВТОРИ

Никола Манев - Решението на прокурора за прекратяване на предварителното производство поради недоказаност на обвинението

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Янко Г. Янев - Ценно научно изследване

Ангел Калайджиев - „Записът на заповед и менителницата“ от доц. Мария Павлова

Мария Манолова - Изследване върху парламентарния имунитет на народните представители

Цветанка Лозанова - Конституцията от 1991 г. и участието на България в международните договори