СТАТИИ

Тодор Тодоров - Правна уредба на патентните правоотношения с международен елемент

Георги Близнашки - Характерни черти и особености на Испанската конституция от 1978 година

Анелия Мингова - За признанието на иска

Антон Гиргинов - Системи на правораздаване при маловръстните

ДИСКУСИИ

Иван Русчев - Поставяне на чужд имот в дял на съделител

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Кристиян Тишер - Защитата в междинното наказателно производство във ФРГ

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Златимир Орсов - По повод на решение № 12 от 1993 година на Конституционния съд

МЛАДИ АВТОРИ

Цветан Сивков - Централизация и децентрализация в държавното управление

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Цветана Каменова - Научна конференция по гражданското и търговското право на източноевропейските страни

Димитрина Милкова - Първата цялостна картина на зараждащото се конституционно правосъдие у нас

Витали Таджер - „Комисия за защита на конкуренцията 1991—1992“