СТАТИИ

Витали Таджер - Договор за спонсориране

Емил Георгиев - Новите изменения в Закона за задълженията и договорите

Васил Мръчков - Тристранното сътрудничество за уреждане на трудовите отношения в Кодекса на труда

Цеко Цеков - Графология и графологична (почеркова) експертиза

Ангел Калайджиев - За привилегированите акции

УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Емил Марков - Краят на изобретателското право

ИЗ ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

Никола Филчев - Относно субективната страна на престъпленията убийство и телесна повреда

МЛАДИ АВТОРИ

Кристиан Таков - Някои проблеми на тълкуването на чл. 132 от Закона за задълженията и договорите (алтернативни задължения)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Цеко Цеков - Една забележителна книга

Румен Владимиров - „Давността в наказателното право“ от Антон Гиргинов

Красимира Средкова - Реформата на осигурителните системи в Европа

Иван Летников - Полезно пособие за студенти, преподаватели и практикуващи юристи