СТАТИИ

Борис Велчев - Статутите на международните трибунали за престъпленията, извършени в бивша Югославия и Руанда

Иван Русчев - Правна същност на особеното право на ползване според Закона за концесиите и Закона за общинската собственост

Васил Мръчков - Въздействие на новата конституция върху трудовото право

Емил Лозев - Базите данни и закрилата им по Закона за авторското право и сродните му права

Маргарита Чинова - Процедурата за съдебно обжалване на мярката за неотклонение „задържане под стража“

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Нено Неновски - Законът за Върховния административен съд не е съгласуван с чл. 150 от Конституцията

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Клаус Хопт - Развитие, състояние и перспективи на европейското дружествено право

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Бистра Стойчева - Изменения в организационната структура на японското акционерно дружество

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Таня Бузева - Сближаване на българското търговско право с правото на Европейската общност

Витали Таджер - Четири учебника за три години по общата част на гражданското право