Съвременно право 5/1998

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Витали Таджер - Концентрация на стопанската дейност съгласно Закона за защита на конкуренцията

Красимира Средкова - За правото на социално подпомагане

Емил Мингов - Активни мерки на пазара на труда

Пламен Киров - Функции на избирателната система

Даниел Вълчев - Проблемът за справедливостта и правото в учението на Аристотел

ИСТОРИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Мария Манолова - Поглед към правно-историческото развитие на българската община до 1944 година

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова, Веско Вълчев - Правна филология: „място за всеки и всеки на своето място“

IN МЕМОRIАМ

Проф. Цеко Цеков

Проф. Милчо Костов