СТАТИИ

Георги Петканов - Прихващане и връщане на недължимо платени данъци

Маргарита Чинова - Прокуратурата като орган на съдебната власт

Лазар Груев - Наказателна отговорност за разпространение на материали с порнографско съдържание

Ангел Калайджиев - Електронните пари

Ивайло Стайков - Материалноправни предпоставки за принудително отчуждаване на недвижими имоти — частна собственост

Георги Хорозов - Предпоставки, характер и особености на отговорността на комисионера по чл. 353 от Търговския закон

Виктор Соловейчик - Допустимост на жалбите по Европейската конвенция за защита на правата на човека (продължение от бр. 4/1997)

Стефан Стефанов - Отмяна на дарение по член 105 от Семейния кодекс и правата на трети лица

Георги Петканов - Прихващане и връщане на недължимо платени данъци

ДИСКУСИИ

Георги Стоянов – Юридически аспекти на дейността на нетрадиционните религиозни организации (секти)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Стефан Стойчев – Критичен преглед на Закона за допитване до народа

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Димитър Костов – Ново административно изследване

Цеко Цеков – Навременна книга в защита на законността при разследването