-10%

Учение за конституцията

трето преработено и допълнено издание

ISBN: 954-815-073-5
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  216
 • Година на издаване:
  1997
3,78 лв.
4,20 лв.
+

Глава първа
КОНСТИТУЦИЯТА

1. Конституционализъм

2. Терминът „конституция“

3. Понятие за конституцията

4. Конституцията като върховен закон

5. Конституцията като основен закон

6. Непосредствено действие на конституционните норми

7. Конституцията като състояние на държавно и обществено устройство

8. Форма на конституцията

9. Видове конституции

Глава втора
БЪЛГАРСКИТЕ КОНСТИТУЦИИ

1. Търновската Конституция

2. Конституцията от 1947 г.

3. Конституцията от 1971 г.

4. Конституцията от 1991 г.

5. Характеристика на Конституцията на Република България от 1991 г.

Глава трета
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

1. Понятието конституционно право

2. Конституционното право като отрасъл от правната система

3. Конституционноправни норми

4. Конституционноправни отношения

5. Обекти на конституционноправните отношения

6. Юридически източници на конституционното право

7. Конституционното право като наука

Глава четвърта
ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА

1. Конституцията като действащо право

2. Тълкуване на Конституцията

3. Обект и субект на тълкуването на Конституцията

4. Тълкувателният акт

Глава пета
ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА

1. Понятие и средства за защита

2. Правна уредба на контрола за конституционност в България

3. Правна същност на контрола за конституционност

4. Форми на контрола за конституционност

5. Осъществяване на контрола за конституционност

Глава шеста
ДЪРЖАВНА ФОРМА И ДЪРЖАВНА ВЛАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Държавна форма

2. Държавната власт в Република България

3. Непосредствено осъществяване на държавната власт от народа

4. Правна уредба на формите за непосредствено осъществяване на държавната власт

Глава седма
ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА

1. Понятие за избирателна система

2. Избирателно право

3. Организация и произвеждане на изборите

Глава осма
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

1. Понятие за държавния орган

2. Видове държавни органи

3. Система на държавните органи

Глава девета
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА КОНСТИТУЦИЯТА. ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ

1. Редът за изменение и допълнение на Конституцията

2. Велико народно събрание

3. Ред за дейността на Великото народно събрание

 

Глава първа
КОНСТИТУЦИЯТА

1. Конституционализъм

2. Терминът „конституция“

3. Понятие за конституцията

4. Конституцията като върховен закон

5. Конституцията като основен закон

6. Непосредствено действие на конституционните норми

7. Конституцията като състояние на държавно и обществено устройство

8. Форма на конституцията

9. Видове конституции

Глава втора
БЪЛГАРСКИТЕ КОНСТИТУЦИИ

1. Търновската Конституция

2. Конституцията от 1947 г.

3. Конституцията от 1971 г.

4. Конституцията от 1991 г.

5. Характеристика на Конституцията на Република България от 1991 г.

Глава трета
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

1. Понятието конституционно право

2. Конституционното право като отрасъл от правната система

3. Конституционноправни норми

4. Конституционноправни отношения

5. Обекти на конституционноправните отношения

6. Юридически източници на конституционното право

7. Конституционното право като наука

Глава четвърта
ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА

1. Конституцията като действащо право

2. Тълкуване на Конституцията

3. Обект и субект на тълкуването на Конституцията

4. Тълкувателният акт

Глава пета
ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА

1. Понятие и средства за защита

2. Правна уредба на контрола за конституционност в България

3. Правна същност на контрола за конституционност

4. Форми на контрола за конституционност

5. Осъществяване на контрола за конституционност

Глава шеста
ДЪРЖАВНА ФОРМА И ДЪРЖАВНА ВЛАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Държавна форма

2. Държавната власт в Република България

3. Непосредствено осъществяване на държавната власт от народа

4. Правна уредба на формите за непосредствено осъществяване на държавната власт

Глава седма
ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА

1. Понятие за избирателна система

2. Избирателно право

3. Организация и произвеждане на изборите

Глава осма
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

1. Понятие за държавния орган

2. Видове държавни органи

3. Система на държавните органи

Глава девета
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА КОНСТИТУЦИЯТА. ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ

1. Редът за изменение и допълнение на Конституцията

2. Велико народно събрание

3. Ред за дейността на Великото народно събрание