-15%

Общество и право 1/2010

3,40 лв.
4,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Промените в НПК — необходими или недопустими? - Вероника Имова, съдия във Върховния касационен съд, Ивайло Цонков, гл. асистент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Дебат

Гражданската конфискация - капан за организираната престъпност или за дребни нарушители - Иванка Иванова, фондация „Отворено общество“

Гледна точка

Юридическата съдба на царските дарения - Проф. д.ю.н. Владимир Петров

Коментар

Изпълнителното производство по ГПК - Христо Николаев, юрист

Анализ

Саморегулация и съвместна регулация на радио- и телевизионната дейност - Доц. д-р Райна Николова

Спорт и право

Правото на директен достъп за информационно отразяване на спортни събития с важно обществено значение - Борис Колев, юрист

Гражданска регистрация

Регистриране на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина - Маргарита Иванова, началник отдел „Методология и контрол“
при Главна дирекция ГРАО

Накратко

Съдия Галя Солакова е новият зам.- председател на ВАС

България и Испания автори и вносители на евродиректива

Кариера в България? Защо не?

Еврокомпас

Алтернативни и възобновяеми източници на енергия - Илия Николов, юрист

Съдът на Европа

Решение по дело С-284/05: Неизпълнение на задължения от държава-членка - Безмитен внос на военна екипировка

Бележити юристи

Проф. Ангел С. Ангелов - една забележителна личност - Проф. д-р Велко Вълканов

Административният акт - Проф. Ангел Ангелов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов