-15%

Общество и право 2/2013

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

От защита на националната конституция към защита на европейския правен ред - Благовест Пунев, конституционен съдия

Дебати

24 години парламентарна демокрация. А сега накъде? - Иван Кьосев, доктор по право, гл. асистент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Коментар

Каузата за издаването на менителничната сделка и джирото - Д-р Борислав Найденов

Анализ

Премахване на криминогенните последици от престъплението и полицейска дейност - Весела Генова, доктор по икономика, сътрудник в НИКК при МВР

Правна помощ

Процесуални проблеми на новия чл. 18 от Закона за медиацията (Изводи и анализ от първото производство в СРС) - Майер Герон, медиатор, юрист

Накратко

Проф. Димитър Токушев оглави Конституционния съд. Зам.-председателят на ВКС Гроздан Илиев стана дванадесетият конституционен съдия

„За“ и „против“

Да не пренасяме механично немския модел на индивидуална жалба до КС

Индивидуална жалба до КС ще намали делата срещу България в Страсбург

Млади юристи

Индивидуалната конституционна жалба - Симона Господинова, студентка ІІ курс право в ПУ „П. Хилендарски“

Времена и нрави

Протекционистичната политика на българските правителства за местната промишленост - Проф. д-р Мария Манолова

Годишнина

150 години от рождението на Алеко Константинов

Бележити юристи

Гражданският ищец и оправдателната присъда - Илия Байчев

Библиотеката на СЮБ представя