-15%

Общество и право 8/2011

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Възможните промени в Конституцията - Проф. д-р Велко Вълканов

Актуално

Административноправен статут на частните музеи - Николай Николов, доктор по право

Анализ 

Престъпления, мотивирани от предразсъдъци и омраза. Практика на Върховния касационен съд - Елена Авдева, съдия във Върховния касационен съд

Анализ 

Мотивът на насилствените сексуални престъпления - Д-р Ива Пушкарова

Гледна точка

Въпросът за правната регулация на смяната на пола – част І - Д-р Стоян Ставру, юрист

Коментар 

Проблеми при прилагането на непубликуван нормативен административен акт в практиката на ВАС - Яна Кузманова, адвокат

Коментар

Административен договор и частноправен договор - Памела Бучкова, асистент по административно право в НБУ

Млади юристи 

Специализираният наказателен съд - Станимир Ненов, студент в ЮФ на СУ «Св. Климент Охридски»

Права на човека 

Международноправна защита на жени и деца по време на въоръжен конфликт - Александра Павлова, юрист

Юбилей 

20 години Висш съдебен съвет

Гледна точка

Висшият съдебен съвет като пазител на независимостта на съдебната власт в България

Съдът на Европа

Марияна Кънчева – новият български съдия в Люксембург

Библиотеката на СЮБ представя