-10%

Съвременно право 2/2005

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов – Непоискани електронни съобщения (Статия 1)

Маргарита Златарева – Критериите за ограничаване на човешките права в практиката на българския Конституционен съд (Статия 2)

Райна Николова – Медиите и предизборната кампания (Статия 3)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Емануил Коларов – Правно положение на регионите в Европейския съюз (Статия 4)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Андрей Михайлов – Правна уредба на използването на специални разузнавателни средства (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Васил Тодоров – Предстоящата промяна на банковото право в областта на оценка на кредитния риск, наложена от новото споразумение за капитала (Базел II) (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Георги Денков – Дискурс за юридическия дискурс (кръгла маса на тема „Юридическият дискурс“, организирана от БАФПСП) (Статия 7)

Райна Койчева – В Санкт-Петербург се проведе IV-та международна научно-теоретична конференция „Актуални проблеми на теорията и историята на държавата и правото“ (Статия 8)