Съвременно право 2/2005

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Вихър Кискинов – Непоискани електронни съобщения

Маргарита Златарева – Критериите за ограничаване на човешките права в практиката на българския Конституционен съд

Райна Николова – Медиите и предизборната кампания

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Емануил Коларов – Правно положение на регионите в Европейския съюз

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Андрей Михайлов – Правна уредба на използването на специални разузнавателни средства

МЛАДИ АВТОРИ

Васил Тодоров – Предстоящата промяна на банковото право в областта на оценка на кредитния риск, наложена от новото споразумение за капитала (Базел II)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Георги Денков – Дискурс за юридическия дискурс (кръгла маса на тема „Юридическият дискурс“, организирана от БАФПСП)

Райна Койчева – В Санкт-Петербург се проведе IV-та международна научно-теоретична конференция „Актуални проблеми на теорията и историята на държавата и правото“