-20%

Съвременно право 6/2005

е-списание

ISBN: 0861-18-15
5,33 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Красимира Средкова – Необходими промени в реда за разглеждане на индивидуалните трудови спорове (Статия 1)

Георги Стефанов – За колективното представителство на търговски дружества и кооперации от органен представител и прокурист (Статия 2)

Стоян Ставру – Преупълномощаването (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Николай Василев – Философски подход към правното съзнание (Статия 4)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Габриела Белова – Суверенитетът и европейският конституционен ред (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Моника Копчева – Злоупотребите с нови обекти на интелектуална собственост (Статия 6)

Люба Никифорова – Едилът в Древния Рим – предшественик на съвременния кмет (Статия 7)