Съвременно право 6/2005

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Красимира Средкова – Необходими промени в реда за разглеждане на индивидуалните трудови спорове

Георги Стефанов – За колективното представителство на търговски дружества и кооперации от органен представител и прокурист

Стоян Ставру – Преупълномощаването

ДИСКУСИИ

Николай Василев – Философски подход към правното съзнание

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Габриела Белова – Суверенитетът и европейският конституционен ред

МЛАДИ АВТОРИ

Моника Копчева – Злоупотребите с нови обекти на интелектуална собственост

Люба Никифорова – Едилът в Древния Рим – предшественик на съвременния кмет