-10%

Съвременно право 4/2005

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Маргарита Чинова, Мила Иванова – Пострадалият на досъдебното производство (Статия 1)

Румен Марков – Наказателноправни аспекти на съвременния тероризъм (Статия 2)

Нели Огнянова – Финансиране на обществените радио- и телевизионни оператори и на медийните регулатори: норми и практики в Европейския съюз (Статия 3)

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Кристиан Русев – Законът за медиацията в контекста на достиженията на правото на Европейския съюз в сферата на извънсъдебното решаване на гражданскоправни и търговско-правни спорове (Статия 4)

ДИСКУСИИ

Вихър Кискинов – Съвременният правен изследовател (есе) (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Стоян Ставру – Относно субективната страна на договора за дарение (Статия 6)