Защита на марката на Европейския съюз от националните съдилища

ISBN: 978-954-28-4415-0
25,00 лв.
+

Калин Баталски е роден през 1970 г. в гр. Перник. Завършва магистратура по български език и литература (1994) и по право (1997) в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Магистър по право на Европейския съюз в СУ „Св. Климент Охридски“ (2009). Доктор по изобретателско, авторско и патентно право в УНСС (2022). Районен и окръжен съдия в Радомир, Кюстендил и Перник. В периода 2006–2016 г. заема поста председател на Районния съд в Радомир, а от 2018 г. е председател на Окръжен съд – Перник.

Член е на Регионалния екип за съдебно сътрудничество по наказателни дела в Югоизточна Европа и на Ръководната група за Регионална стратегия в рамките на Съвета за регионално сътрудничество  в гр. Сараево, Република Босна и Херцеговина (от 2009). Представител е на Висшия съдебен съвет в международни срещи и конференции, проведени в държави от Югоизточна Европа. Участник е в програмата за обмен на магистрати на Европейската мрежа за съдебно обучение в гр. Хага, Кралство Нидерландия (2013). От 2019 г. членува в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела на Република България и е контактна точка на Европейската съдебна мрежа. През 2022 г. става  част от екипа на Мрежата по медиация на съдиите по интелектуална собственост от съдилищата за марките на ЕС и на съдилищата за дизайна на ЕО към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в Аликанте, Кралство Испания. Редовен член е на Асоциацията на търговските марки на Европейските общности (2023) и лауреат на годишната награда в професионалната категория (2023).