-15%

Общество и право 9/2011

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Приключване на наказателното производство поради несъставомерност на деянието - Д-р П. Раймундов, Върховна касационна прокуратура

Актуално

Вината и нейното значение при прекратяване на брака с развод - Стилияна Григорова, зам.-председател на Софийския районен съд,  председател на брачната колегия

Коментар 

Правни проблеми на гражданския иск в наказателния процес - Владислава Дойчинова, адвокат

Анализ 

Проституцията: Позицията й в светлината на гражданското право - Огнян Фортунов, юрист

Права на човека

Конституционни основи на презумпцията за невинност - Иван Георгиев, младши съдия в Районен съд - Видин

Накратко 

„Европейски правен преглед“ – юридическият компас за ЕС

Млади юристи

Водене на преговори и сключване на договори във виртуалната среда - Иво Емануилов, студент в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Накратко

150 хиляди са делата в Страсбург

Конституционен съд

Решение № 9 по к. д. № 7/2011 г.

Съдът в Страсбург 

Таванът на пенсиите не нарушава Конвенцията по правата на човека (Решение по делото „Вълков и др. срещу България“)

Накърнено е правото на собственост  (Особено мнение на българския съдия Павлина Панова)

Бележити юристи 

120 години от рождението на проф. Нисим Меворах - Проф. д-р Велко Вълканов

Съдебен контрол над родителите - Проф. д-р Нисим Меворах

Библиотеката на СЮБ представя