Начало» авторски книги» вещно право

вещно право

Съсобственост
Стоян Ставру
Правни аспекти
Макар и да е класически институт на вещното право, съсобствеността и днес продължава ...още
Вещноправно действие на смъртта
Стоян Ставру
Като биологично и социално явление смъртта има голямо значение за човека. Наред с всички ...още
Кадастър, имотен регистър и устройство на територията
Александър Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов
Настоящото издание разглежда практически много важните въпроси на кадастъра и имотния ...още
Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти
Захари Торманов
второ издание
В тази книга са поместени примерни образци на договорите, които се сключват от участниците ...още
Човешкото тяло като предмет на вещни права
Стоян Ставру
Книгата на Стоян Ставру засяга една неизследвана в българската правна литература, ...още


Страници:  1 2


eXTReMe Tracker